facebook

 

 

CALITATEA PRIN GENERAȚII

INOCULANTUL NATURAL IREGI PENTRU SOIA

Inoculare și fixare simbiotică a azotului atmosferic.
Plantele din familia Leguminosae au o capacitate unică de a intra în relații mutual benefice prin fixarea azotului atmosferic în sol prin intermediul unor bacterii prezente în sol și care se referă la familiile Rhizobium, Bradyrhizobium și Azorhizobium.
Inocularea reprezintă un proces microbiologic important în care bacteriile din familia Rhizobium se cultivă pe semințele de soia, pentru a da startul relației simbiotice cu planta-gazdă.
În rezultatul activității comune a partenerului procariot și eucariot pe rădăcini și, mai rar, pe tulpinile plantei-gazdă se formează nodozitățile în care bacteriile fixează azotul atmosferic molecular, mai exact, îl reduc în amoniu care este accesibil plantei-partener. În consecință, planta devine independentă de conținutul de azot din sol, din considerente că necesitățile acesteia vor fi acoperite de compuși cu azot provenite din legătura simbiotică. În același timp, bacteriile au acces la sursa de carbon rezultată din fotosinteza plantei. Plantele de soia asimilează azotul din nodozități mult mai eficient, decît din sursa îngrășămintelor minerale.
Relația simbiotică este profitabilă nu doar pentru partenerii direcți, dar are de asemenea o importanța fundamentală pentru lumea vie în ansamblu. Chiar dacă 78 % din atmosfera Pămîntului îl constituie azotul totuși, majoritatea absolută a viețuitoarelor nu au capacitatea să-l asimileze. Doar cîteva organisme procariote dețin capacitatea de a reduce azotul atmosferic și, astfel, îl pun la dispoziția altor organisme vii. Unele procariote sunt capabile de a fixa azotul atît în cadrul existenței lor individuale, cît și în timpul unei asocieri slabe cu plante (ca de exemplu, Klebsiella, Azospirillum), concomitent alte bacterii fixează azotul în simbioza cu planta-gazdă (ca de exemplu, Rhizobium). Ultimele sisteme, datorită unei relații și cooperări mai strînse sunt mult mai efective și prin aceasta asigură cea mai mare sursă de azot în circuitul acestui element în natură. Fixarea biologică a azotului pe terenuri arabile în total asigură o producere de 44 x 106 tone și conform estimărilor, 35 x 106 tone din volumul indicat îl constituie azotul redus în amoniu de bacteriile din familia Rhizobium în nodozitățile plantelor din familia Leguminosae.

Tehnologia de preparare a inoculantului.
„Iregi natúr szója oltópor” sau „inoculantul natural „iregi” pentru soia” reprezintă o substanță naturală pentru sporirea productivității la soia, care conține rizobii necesare pentru inocularea semințelor de soia (dar totodată poate fi aplicat și pentru alte culturi din familia Leguminosae) și  care au proprietatea de fixare intensivă a azotului atmosferic. Inoculantul poate fi utilizat în gospodării care se specializează în agricultura organică.
În producerea soii un rol important îl dețin bacterii-rizobii sau populațiile și biotipurile din specia Rhizobium japonicum.
 Atunci cînd în sol sunt prezente aceste bacterii, acestea fiind în nodozitățile formate pe rădăcini fixează azotul atmosferic și îl transmit plantei. În consecință, planta-gazdă (soia) sporește nivelul recoltei, calitatea recoltei (sporește cantitatea de proteină) și totodată îmbogățește solul cu azot.
Trebuie menționat faptul că solurile în Europa inițial nu conțin bacteriile tulpinilor Rhizobium japonicum și din acest considerent procedeul inoculării semințelor de soia se răspîndește tot mai larg, iar investițiile efectuate sunt neesențiale în comparație cu profitul realizat.
Pentru producerea inoculantului natural „Iregi” pentru soia se utilizează metoda în rezultatul căreia se obțin bacterii-rizobii, care se reproduc foarte bine în condiții naturale în orice tip de sol utilizat în agricultură. Solurile cu proprietățile chimice și fizice diferite nu au efect negativ asupra proprietăților populațiilor a rizobiilor, iar gradul lor de eficiență rămîne înalt pentru toate tipurile de sol.
Tulpinile rizobiilor se multiplică de către specialiști în nodozitățile plantelor cultivate în condiții de câmp fără aplicarea preparatelor chimice sau a fertilizanților minerali. În conformitate cu aceasta metodă multiplicarea tulpinilor de rizobii se efectuează nu mediu nutritiv artificial (in vitro), iar în nodozitățile de pe rădăcinile de soia sunt dezvoltate în sol și ulterior colectate (in vivo).
Inoculantul este foarte efectiv deoarece conține nu o singură tulpină de rizobii, dar o populație întreagă care se adaptează mult mai rapid la diverse condiții de producere și în consecință fixează azotul atmosferic mult mai activ. Siguranța acțiunii preparatului este dată și de solul cu proprietățile chimice și fizice relativ constante. Inoculantul natural „Iregi” este mai durabil și cu un termen de „viabilitate” mai mare comparativ cu alte preparate cu proprietăți similare din motiv că conține doar 5 % de apă. Rizobiile rezistente la uscare care sunt păstrate în condiții recomandate își păstrează capacitatea maximă de infecțiozitate și de fixare a azotului timp de mai bine de 2 ani. Preparatul este potrivit pentru inoculare atît în stare de praf cît și în stare umedă moderată.
La utilizarea inoculantului, soia fixează aproximativ 200 kg de azot atmosferic la hectar, 50 % din care sunt utilizate de plante, iar alte 50 % constituie forma reziduală pentru cultura succesoare.

Componența și modul de utilizare a preparatului.
Nodozitățile măcinate cu bacterii Rhizobium japonicum cu solul din monocultura soii (99,9%масс), colorant Rhodamine B 500 (0,1 %). Conținutul substanței active: numărul total de bacterii constituie nu mai puțin de 1,0 x 106 b/g.
În timpul omogenizării constante, inițial se umectează semințele respectînd proporția de 0,4 l apă distilată / 100 kg de semințe, ulterior, se adaugă inoculantul în proporție de 100 g / 100 kg de semințe. Procesul de omogenizare continuă pînă semințe obțin culoarea roz.
După o scurtă procedură de uscare a semințelor inoculate, semințele se încarcă în saci și în această stare pot fi depozitate pînă la semănat. În cazul în care semințele inoculate nu sunt supuse procesului de uscare, atunci semănatul trebuie de efectuat cît mai urgent, altfel sub acțiunea apei semințele pot germina prematur. Depozitarea de scurtă durată a semințelor umectate nu afectează eficacitatea acțiunii inoculantului.       

sample-09 Untitled-1
Semințe de soia înainte de inoculare Semințe de soia după inoculareStudii asupra eficienței utilizării inoculantului natural „Iregi” pentru soia.
În urma experiențelor științifice efectuate în cadrul Universității Agricole Kaposvar din Ungaria în ultimii 10 ani au fost obținute următoarele rezultate:
a)    Plantele provenite din semințe inoculate au produs o recoltă medie ce a depășit cu peste 15 % martorul neinoculat;
b)    Conținutul de proteină în semințele de soia obținute din plantele provenite din semințe inoculate a fost cu peste 9 % mai mare față de martorul neinoculat;
c)    Productivitatea proteinei în semințele de soia obținute din plante provenite din semințe inoculate a fost cu peste 27 % mai mare față de martorul neinoculat;
d)    Semințele de soia inoculate au condiționat creșterea mai viguroasă a plantelor și au mărit gradul de adaptabilitate la factorii de stres a mediului înconjurător;
e)    În cazul grîului de toamnă în calitate de cultură succesoare, recolta de semințe a depășit cu aproape 25 % martorul cultivat după porumb ca cultură premergătoare.

Argumentarea economică a utilizării inoculantului.
Inoculantul natural „Iregi” pentru soia reprezintă o sursă efectivă și profitabilă pentru asigurarea plantelor de soia cu azot. Rezultatele experiențelor de câmp în Iregszemcse, Ungaria remarcă surplusul mediu la recolta semințelor de aproximativ 16 %, ceea ce în recalcul la 1 ha constituie de la 250 pînă la 500 kg.
Pentru a obține o 100 kg de semințe soia utilizează 7,5 kg de azot, în mod corespunzător pentru o recoltă de 4 tone/ ha sunt necesare aproximativ 300 kg de azot în substanță activă.  Însă, chiar și cu aceste investiții, care conform prețurilor de piață în Republica Moldova  pentru anul 2014 constituie aproximativ 2900 lei, planta de soia va asimila mai puțin de 50 % din cantitatea disponibilă. Bacteriile Rhizobium care vor constitui pentru producător o investiție comparativ simbolică, vor produce cantitatea respectivă de azot aproape gratuit. Totodată, utilizarea inoculantului natural „Iregi” la soia mărește conținutul de proteină în semințe.